Choisir la langue :
Digital community and Innovation in aduLt educAtion and Basic Skills

Dilabs

Vítejte v komunitě DILABS

 

Projekt DILABS, realizovaný v rámci programu ERASMUS+, byl zahájen úvodním partnerským setkáním v Oslu (28. - 29. listopad 2016).

Cíle:

 

Zlepšit podporu a vzdělání školitelů, učitelů, zaměstnanců a organizací, podílející se na vzdělávání dospělých, v oblasti klíčových kompetencí, včetně funkční gramotnosti a digitálních dovedností, za předpokladu aktivní evropské spolupráce. Vše bude podpořeno vysokoškolskou výzkumnou prací a pohledem „lidí z praxe“.

V rámci aktivit projektu DILABS vzniknou specifické výstupy.

 

Zvyšování povědomí:

 • rozpoznání negramotnosti nebo nedostatku klíčových kompetencí, souvisejících s pracovním trhem a/nebo sociálním začleněním
 • realizace videí, identifikující základní dovednosti při práci
 • vznik sady nástrojů a metodických příruček

 

Zdokonalování vzdělavatelů dospělých:

 • metodika pro rozvoj inovativních, účinných a efektivních vzdělávacích programů,
 • digitální dovednosti pro zkvalitnění vzdělávacích programů,
 • metodické příručky,
 • realizace videí pro analýzu výukových vzdělávacích postupů,
 • kniha pro studenty a učitele se zaměřením na téma funkční gramotnost,
 • vzdělávací semináře a studijní návštěvy v různých evropských zemích.

Rozvoj a podpora “vzdělávací komunity”:

 

 • zavedení systému spolupráce ve vývoji a přenositelnosti přístupů
 • zlepšení spolupráce a dovedností účastníků projektu DILABS,
 • on-line vzdělávací semináře pro lektory dospělých a učitele zapojených do vzdělávacího procesu dospělých