Choisir la langue :
Digital community and Innovation in aduLt educAtion and Basic Skills

Dilabs

 

Velkommen til DILABS-prosjektet!

 

Lansering av ERASMUS+ DILABS-prosjektet under kick-off møte i Oslo (28.-29. november 2016).

 

Mål for prosjektet:

Å utvikle verktøy for instruktører, lærere, ansatte og organisasjoner som er involvert i voksenopplæring knyttet til nøkkelkompetanser. Dette inkludert funksjonell tekstkyndighet og digitale ferdigheter. Prosjektet er del i en aktiv prosess med å utvikle det europeiske samarbeidet. Arbeidet støttes av forskningsarbeider fra institusjoner i høyere utdanning og av andre utøvere i feltet.

 

DILABS’ aktiviteter vil være knyttet til:

Økt oppmerksomhet om:

• analfabetisme eller mangel på nøkkelkompetanser i arbeidslivet og/eller sosial inkludering

• bruk av videoer for å identifisere relevante grunnleggende ferdigheter på arbeidsplassen

• utvikle verktøy og metodiske veiledninger

 

Opplæring av instruktører i voksenopplæring:

• utvikle innovative og effektive opplæringsprogrammer,

• utvikle digitale ferdigheter for å forbedre opplæringsprogrammer,

• utvikle metodiske guider,

• produsere videoer for å analysere pedagogisk praksis,

• utarbeide student- og lærerbok om temaet funksjonell tekstkyndighet

• delta i opplæring og studiebesøk i ulike europeiske land.

 

Utvikle et lærende felleskap i prosjektet

• utvikle et system for samarbeid og fleksibel læring

• bedre samarbeidet og øke kunnskapen hos deltakerne i DILABS prosjektet

• tilby online opplæring for voksne instruktører og lærere som er involvert i voksenopplæring