Choisir la langue :
Digital community and Innovation in aduLt educAtion and Basic Skills

Dilabs

Witamy w społeczności DILABS

Oficjalne rozpoczęcie projektu nastąpiło podczas pierwszego spotkania w Oslo (28-29 listopada 2016).

Cele:

Polepszenie systemu wsparcia i szkolenia trenerów/nauczycieli, personel i organizacje zaangażowane w prace na rzecz podnoszenia kluczowych kompetencji w obszarze edukacji dorosłych, a w szczególności w dziedzinie kompetencji informatycznych oraz przeciwdziałanie analfabetyzmowi. W ramach projektu przewidziano teoretyczne oraz praktyczne formy wsparcia.  

Zadania realizowane w ramach projektu DILABS prowadzić będą do osiągnięcia następujących rezultatów:

Raising awareness:

Zwiększenie świadomości:

 • zidentyfikowanie sytuacji analfabetyzmu w krajach partnerskich oraz braków w rozwoju kompetencji kluczowych powiązanych ze wspólnym rynkiem i  integracją społeczną
 • realizacja filmów video ukazujących wykorzystywanie podstawowych umiejętności w pracy
 • stworzenie zestawu narządzi i przewodnika metodologicznego

Szkolenie trenerów pracujących na rzecz edukacji dorosłych osób:

 • metodologia do rozwijania innowacyjnych i efektywnych programów szkoleniowych
 • umiejętności informatyczne w celu ulepszenia programów szkoleniowych
 • realizacja filmów video w celu analizy praktyk edukacyjnych
 • przewodnik dla nauczycieli i uczniów o tematyce funkcjonalnej umiejętności pisania i czytania
 • sesje szkoleniowe i wizyty studyjne w różnych europejskich krajach  

Rozwój i wsparcie „uczącej się społeczności”:

 • wdrożenie systemu współpracy w zakresie ewolucyjnego i przenośnego osiągania wspólnych celów   
 • usprawnienie umiejętności pracy w grupach partnerów zaangażowanych w projekt DILABS
 • szkolenia e-learningowe dla osób pracujących w obszarze edukacji dorosłych